Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące biotworzyw

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie nadchodzących ram politycznych dotyczących tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. Informacje od obywateli i zainteresowanych stron zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej UE ds. Środowiska, która jest otwarta na opinie do 15 marca 2022 r.


https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BBCPSurvey2021

Konsultacje społeczne mają zająć się trzema aspektami: zrównoważonym rozwojem surowców biologicznych wykorzystywanych do produkcji biotworzyw sztucznych; skuteczna biodegradacja biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych i ich rola w gospodarce o obiegu zamkniętym; oraz „powszechne zamieszanie” wśród konsumentów co do różnic między tymi tworzywami sztucznymi.

Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego, biodegradowalne i kompostowalne stanowią 1% światowego i europejskiego rynku tworzyw sztucznych, przy przewidywanym łącznym wzroście na poziomie 5-8% w latach 2020-2025. Obecnie te rodzaje tworzyw sztucznych są najczęściej wykorzystywane do celów opakowaniowych i rolniczych. gdzie oferują korzyści, takie jak biodegradowalność lub kompostowalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *