Nowe Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa Tworzyw Sztucznych z Recyklingu

KOMISJA EUROPEJSKA WPROWADZIŁA NOWE PRZEPISY MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU STOSOWANYCH W KONTAKCIE Z ŻYWNOŚCIĄ

Nowe rozporządzenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i mikrobiologicznego plastiku pochodzącego z recyklingu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w tym opakowań żywności.


W momencie wejścia w życie Rozporządzenie będzie miało następujący skutek:

  • nie jest już możliwe stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) podlegających przepisom krajowym;
  • szczegółowe przepisy stają się bezpośrednio stosowane do wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych zawierających materiały pochodzące z recyklingu, w tym do zbierania i sortowania wsadu z tworzyw sztucznych, ich odkażania i przetwarzania, co ma również wpływ na kontrolę jakości, dokumentację i etykietowanie;
  • ustanowiono unijny rejestr obejmujący podmioty zajmujące się recyklingiem i instalacje recyklingu, który będzie publikowany na tej stronie internetowej;
  • wszystkie rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych i technologie recyklingu są objęte zakresem rozporządzenia, w tym recykling mechaniczny, recykling produktów z zamkniętego i kontrolowanego łańcucha produktów, wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu za barierą funkcjonalną oraz formy recyklingu chemicznego;
  • zastosowanie mają nowe przepisy mające zastosowanie do nowatorskich technologii recyklingu oraz ocena procesów recyklingu.

Link do rozporządzenia 2022/1616- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj

Dla następujących artykułów przewidziano inne daty obowiązywania:

  1. 10/12/2022; patrz Art. 31.4,
  2. 10/04/2023; patrz Art. 31.5,
  3. 10/06/2023; patrz Art. 31.4,
  4. 10/07/2023; patrz Art. 31.3

Dotychczasowe rozporządzenie- Regulation (EC) No 282/2008 przestało obowiązywać od dnia 10.10.2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *